გადაცემები
პედიატრიული ფაკულტეტი
გადაცემის შინაარსი
გადაცემა მშობლებისათვის, მომავალი მშობლებისთვის, ექიმებისა და მომავალი ექიმებისათვის.  ყველაფერი ბავშვთა ჯანმრთელი განვითარებისა და აღზრდის  შესახებ. გავრცელებული პედიატრიული დაავადებები, მათი პრევენციის, დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის საშუალებები; ბავშვთა მოვლა, აღზრდა, ბავშვის ფიზიკური და ფსიქიკური განვითარება. საყურადღებო რჩევები სახელოვანი პედიატრისგან,  საინტერესო მაგალითები გამოცდილი ექიმის პირადი პრაქტიკიდან. გადაცემები ყველასთვის გასაგებ ენაზე და ყველასთვის საინტერესო საკითხებზე. ტელესახელმძღვანელო პედიატრიაში - ყველასთვის, ვისთვისაც ძვირფასია ბავშვის ჯანმრთელობა.
გადაცემის წამყვანი