გადაცემები
მონაგარი
გადაცემის შინაარსი

დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის სფეროში არსებული პრობლემები, გამოწვევები და მათი დაძლევის გზები, მიმდინარე რეფორმები და დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის გაუმჯობესების გზაზე გადასადგმელი ნაბიჯები. ჯანმრთელი ორსულობის ანა-ბანა, ორსულობის სხვადასხვა ეტაპის თავისებურებები, გავრცელებული დაავადებები და მათთან ბრძოლის საშუალებები, დიაგნოსტიკისა თუ მკურნალობის უახლესი მეთოდები... ჯანმრთელი ორსულობა როგორც ჯანმრთელი მონაგარის საფუძველი და  დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობა, როგორც სახელმწიფოს კეთილდღეობის უმნიშვნელოვანესი ინდიკატორი - ყოველ კვირას, „მონაგარის“ სტუდიაში დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის საკითხებზე ქვეყნის წამყვანი ექიმები და ექსპერტები - უახლესი, მხოლოდ მტკიცებულებებზე დაფუძნებული, გადამოწმებული ინფორმაციით.


 

გადაცემის წამყვანი