გადაცემები
MED NEWS
გადაცემის შინაარსი
გადაცემის წამყვანი
ბაუ ბათუმის საერთაშორისო უნივერსიტეტი ახალ კაპმუსში განაგრძობს ფუნქციონირებას
მემორიალ ჰოსპიტალის ექიმები ქართველი პაციენტებისთვის