ახალი ამბები
ტრენინგი ტუბერკულოზის ეროვნულ ცენტრში
ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის რეკომენდაციების შესაბამისად განახლდა ტუბერკულოზის მართვის ნაციონალური გაიდლაინი და მნიშვნელოვნად შეიცვალა ლატენტური, პოლი და მულტირეზისტენტული ტუბერკულოზის დიაგნოსტიკის და მკურნალობის რეკომენდაციები, რომელთა დროული და ხარისხიანი იმპლემენტაციის მიზნით ტუბერკულოზისა და ფილტვის დაავადებათა ეროვნულმა ცენტრმა, გლობალური ფონდის მხარდაჭერით დაგეგმა და განახორციელა სასწავლო კურსი სახელწოდებით „ტუბერკულოზის მართვის სიახლეები“. სწავლების ფარგლებში სხვადასხვა რეგიონებიდან დარგში მოღვაწე სპეციალისტები გადამზადნენ
გადაცემები
შაბათი - 20:30
პედიატრიული ფაკულტეტი
კვირა - 20:00
მონაგარი