გადაცემები
პედიატრიული ფაკულტეტი
ჩვენებური სურნელი
ლექტორიუმი
მონაგარი
MED NEWS
Press News
LIVE ქირურგია
იმპულსი
გადაუდებელი დახმარება
პულსი
კვალი ნათელი
კინოანატომია
საიუბილეო რეტროსპექტივა
საექიმო ქიმია
გადაცემები
შაბათი - 20:30
პედიატრიული ფაკულტეტი
კვირა - 20:00
მონაგარი